Mekanik

Intressanta härledningar för olika situations specifika formler


(Kommer snart)

  • Rotationsenergin för ett klot

  • Flykthastighet från en himlakropp

  • Potentiell energi vid och i ett ihåligt klot

All text kommer vara inlagda som bilder för att google sites inte kan ha matematiska formler i textform. Därför skrivs texterna i ett annat program där man kan lägga in formlerna i texten. Texterna blir sen inlagda som bilder, så formlerna kan synas. Styckena har därför små skillnader i storlek.